Get Adobe Flash player

"ตามรอยธรรมบูรพาจารย์" หนังสือที่น่าอ่าน และควรค่าแก่การเก็บรักษา เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป ดาวน์โหลดออนไลน์ได้แล้ววันนี้...

 

 

ตามรอยธรรมบูรพาจารย์

นำเสนอชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน ของพระบูรพาจารย์สายกรรมฐาน ที่องค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ให้ความเคารพและนับถือ และที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ...ประวัติวัดภูริทัตตวนาราม ประวัติการก่อสร้างพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ ฯลฯ

หนังสือตามรอยธรรมบูรพาจารย์

ดาวน์โหลด คลิก

 

หนังสือตามรอยธรรมบุรพาจารย์ รวบรวม/เรียบเรียงโดยคุณตะวัน คำสุจริต