Get Adobe Flash player

ร่วมสร้างบุญ สั่งสมบารมี ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ถวายผ้าป่าสามัคคี ในงานทำบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดภูริทัตตวนาราม (ภายในงานมีการออกร้านอาหาร น้ำดื่ม ขนมหวาน แจกฟรีทุกรายการ) 

วันวิสาขบูชา  ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน  ในวันเพ็ญเดือน  ๖  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญ  วัดภูริทัตตวนาราม  กำหนดให้มีการจัดงานทำบุญ  ปฏิบัติธรรม  เวียนเทียน  เนื่องงานวันวิสาขบูชา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

              

 

กำหนดการ

 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

   เวลา  06.00  น.   ทำวัตรสวดมนต์เช้า,  นั่งสมาธิภาวนา
  เวลา  09.00 น.   พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

 - พุทธศาสนิกชนทำวัตรสวดมนต์เช้า,รับประทานอาหารร่วมกัน
   เวลา  12.00  น.   พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อวันวิสาขบูชา
 - เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี  ถวายต้นผ้าป่า

- พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อสำรวย ตายโน) ให้โอวาทวันวิสาขบูชา 

- พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

เวลา 19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์

- พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
- ฟังพระธรรมเทศนา อบรมจิตภาวนา เป็นอันเสร็จพิธี

 จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ปวงชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน

 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว เจริญในธรรม เจริญในหน้าที่การงาน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาโดยชอบธรรม ร่ำรวย มีชัย ปลอดภัย ร่มเย็น ตลอดจริกาลนาน 

 

“ผู้ประพฤติธรรม  ธรรมนำความสุขมาให้”

วัดภูริทัตตวนาราม
(909)988-7731

www.watpu.org