Get Adobe Flash player

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอถวายพระพร
คณะสงฆ์/คณะศิษย์ วัดภูริทัตตวนาราม