Get Adobe Flash player

ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์วัดภูริทัตตวนาราม Buddhist Temple of America..ทางผู้จัดทำขอเรียนว่า ขณะนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในเว็บไซต์ หลังจากที่เว็บไซต์ล่ม ถูกโจมตีทำลายระบบมาหลายอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลให้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์หายไปหมด คณะผู้จัดทำกำลังรรวบรวมข้อมูลใหม่ทั้งหมด และคงจะใช้เวลาในการหาข้อมูลต่างๆ อีกหลายอาทิตย์หรือเป็นหลายเดือนจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ

 

เว็บไซต์วัดภูริทัตตวนาราม ได้รับอนุญาตุให้จัดทำขึ้น โดยท่านพระครูวิทูรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อสำรวย ตายโน) เจ้าอาวาวาสวัดภูริทัตตวนาราม ภายใต้การดูแลระบบและจัดทำถวายโดย

๑.พระอาจารย์มหาอำพร อนุตฺตโร 

๒.คุณตะวัน คำสุจริต

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ

 

ด้วยความเคารพและนับถือ

 

ตะวัน คำสุจริต

ผู้บริหารเว็บไซต์วัดภูริทัตตวนาราม