Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี ๙ วัด โดย พระภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ นำคณะศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่.....

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะศิษย์วัดภูริทัตตวนาราม เตรียมให้การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี

- เมื่อคณะผ้าป่าสามัคคีเดินทางถึงวัดภูริทัตตวนาราม

- คณะสงฆ์ถวายการต้อนรับพระภาวนาญาณวิเทศ ประธานนำถวายผ้าป่าสามัคคี

- คณะศิษย์วัดภูริทัตฯ ให้การต้อนรับ คณะผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๙ คันรถบัส,แนะนำสถานที่,เชิญคณะผ้าป่าสามัคคีรับประทานอาหาร

- พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี นำโดย พระภาวนาญาณวิเทศ 

- พระครูวิทูรธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาขอบคุณ คณะผ้าป่าสามัคคี

- พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

 

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงาน/ร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน และร่วมให้การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

วัดภูริทัตตวนาราม

(909)988-7731

พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (เจ้าอาวาส)

(909)319-7969

www.watpu.org