Get Adobe Flash player

การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา..การจำำพรรษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร พระสงฆ์จักไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุท่านทำหน้าที่อะไร หนังสือเล่มนี้ล้วนมีคำตอบ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" ฟรี...ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" 

ดาวน์โหลด  คลิก คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือ แล้วเลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

ดาวน์โหลดประวัติวันเข้าพรรษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as
เพื่อดาวน์โหลด