Get Adobe Flash player

เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เนื้อร้อง : พระครูปลัด สาธิต ชยสาธิโต/คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

วีดีโอ : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ/คุณตะวัน คำสุจริต

ขับร้อง : คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิก

ดาวน์โหลด วีดีโอ คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด